top of page

Nabízené služby

V rámci stavebně technického posouzení provádíme:

  • Posouzení míry napadení dřevěných konstrukcí dřevokazným hmyzem a houbami

  • Vyhodnocení aktuálního stavebně technického stavu dřevěných konstrukcí objektu z hlediska poruch stability a mechanické odolnosti nosných částí

  • Nedestruktivní testování dřeva metodou odporového vrtání – defektoskopické měření přístrojem RINNTECH Resistograph

  • Měření a vyhodnocení vlhkostního stavu konstrukcí

  • Vyhotovení grafické přílohy – podrobné zdokumentování veškerých nalezených poruch a rozsahu poškození biotickými činiteli

  • Laboratorní analýzy na přítomnost životaschopných zárodků dřevokazných hub

  • Návrhy sond k nepřístupným částem konstrukcí a sondážní průzkumy

  • Návrhy efektivních sanačních postupů

  • Odběr vzorků pro dendrochronologické datování (určení stáří dřeva na základě analýzy letokruhů)

Každý průzkum je koncipován individuálně dle typu objektu a Vašich požadavků. Podrobná technická zpráva zpravidla slouží jako přímý podklad pro přípravu projektové dokumentace, pro kalkulaci sanačních prací, pro komunikaci s příslušným pracovištěm NPÚ, atd. Rádi pro Vás vystavíme nezávaznou cenovou nabídku, využijte kterýkoliv z uvedených kontaktů.

bottom of page